عدسی پروژکتور

اجزاى تشکيل‌دهنده پروژکتور

/projector-components

ما در این مقاله قصد داریم به طور مختصر درباره قطعات پروژکتور صحبت کنیم. تمام پروژکتورها جدا از تفاوت‌هاى ظاهرى داراى ساختمان مشابهى هستند. اجزاى تشکيل‌دهنده پروژکتورها به‌طور کلى عبارتند از: 1-رفلکتور 2-لامپ 3-شاتر 4-دريچه فيلم 5-چنگک 6-عدسى پروژکتور